1 to 5 of 5
Gjon Mili - Nora Kaye, Pas de Bourree (detail)
Gjon Mili
Nora Kaye, Pas de Bourree (detail)
$7,000
Sale
$4,900
Gjon Mili - Picasso's Light Drawing
Gjon Mili
Picasso's Light Drawing
$1,500
Gjon Mili - Picasso's Light Drawing
Gjon Mili
Picasso's Light Drawing
$2,200
Gjon Mili - Picasso's Studio, Montmartre, Paris
Gjon Mili
Picasso's Studio, Montmartre, Paris
$2,000
Sale
$1,400
Gjon Mili - Sea Horses
Gjon Mili
Sea Horses
$1,500
Sale
$1,050